Wat is een seniorenregeling?

De senoirenregeling, ook wel generatieregeling genoemd, komt er kort gezegd op neer dat werkgever met de werknemer overeenkomt dat de werknemer minder gaat werken, maar wel meer salaris krijgt doorbetaald en/of een pensioenopbouw op basis van de oorspronkelijke contractsomvang behoudt. Insteek is de duurzame inzetbaarheid van de werknemer bevorderen en nieuwe formatie creëren ter bevordering van de instroom van jongeren. Feitelijk wordt er bij gebruikmaking van de seniorenregeling dus minder gewerkt met het oog op overbrugging naar pensioen, onder toekenning van een compensatie.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.