Geldt de compensatie ook bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Hoewel de werkgever bij ontslag met wederzijds goedvinden geen transitievergoeding verschuldigd is, krijgt hij wel compensatie als hij na twee jaar ziekte een beëindigingsovereenkomst met de werknemer sluit en daarbij een vergoeding toekent. De wetgever heeft dit gedaan om te voorkomen dat werkgevers alleen voor het verkrijgen van de compensatie de ontslagroute via UWV of de kantonrechter bewandelen. Daarnaast krijgen werknemers in de praktijk vaak ook een ontslagvergoeding als zij met hun werkgever een beëindigingsovereenkomst afspreken. Hoewel de werkgever in dit geval zelf mag bepalen hoe hoog het bedrag is dat hij aan de werknemer meegeeft (hoger of lager dan de transitievergoeding), is de compensatie gemaximeerd tot het bedrag van de wettelijke transitievergoeding die de werkgever zou moeten betalen bij ontslag via UWV of de kantonrechter.
Voorwaarde voor de compensatie is wel dat de werknemer twee jaar ziek is geweest. Een werkgever die voortijdig een beëindigingsovereenkomst met de werknemer sluit – bijvoorbeeld vanwege een geslaagd tweede spoortraject – en hierbij een vergoeding afspreekt, krijgt dus geen compensatie. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst zijn beëindigd vanwege ziekte en niet vanwege een andere reden.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.