Hoe wordt het voorgenomen ontslag getoetst?

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moet hij het ontslag, afhankelijk van de reden voor ontslag, vooraf laten toetsen door UWV of de kantonrechter. UWV of kantonrechter toetst of de werkgever heeft voldaan aan de vereisten om het contract te beëindigen.
De preventieve toetsing bij ontslag wegens onvoldoende functioneren is onder andere niet verplicht:
  • Bij ontslag tijdens de proeftijd;
  • Als de werkgever een werknemer ontslaat omdat hij de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd bereikt, of nadat die leeftijd is bereikt, terwijl het lopende arbeidscontract al voor die leeftijd is ingegaan;
  • Als de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag;
  • Als het contract met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.