Wat is een RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding)?

Als u een oudere werknemers ontslaat en een uitstroomregeling aanbiedt kan het zo zo zijn dat u als werkgever over de ontslaguitkering of eventuele uitkeringen na ontslag een extra werkgeversheffing verschuldigd bent van maar liefst 52%. Als de regeling uitsluitend geldt voor oudere werknemers en de uitkering qua omvang ook hoog genoeg is om de werknemers eerder te kunnen laten stoppen met werken dan loopt deze het risico te worden gekwalificeerd als een pseudo-VUT-regeling. Over dergelijke uitkeringen is 52% eindheffing (werkgeversheffing) verschuldigd. Men spreekt dan van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Dit artikel staat bekend als artikel 32 ba van de Wet op de Loonbelasting.
Overigens is de reden van het ontslag wel van belang. Is die bijvoorbeeld gelegen in disfunctioneren van de werknemer of is er sprake van het verdwijnen van arbeidsplaatsen, dan komt de eindheffing niet in beeld.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.