Wanneer kan het geld worden onttrokken aan de bestaande stamrecht-BV 2013?

Op elk moment. Zodra de BV-houder het geld nodig heeft om van te leven kan de stamrecht BV starten met de maandelijkse uitkeringen. Let wel dat de stamrecht BV moet voldoen aan de 1%-sterftekans. De BV moet dus een minimale looptijd aanhouden. De duur hangt af van de leeftijd en geslacht. Jonge mensen hebben een langere minimale uitkeringsduur. Mocht de ex-werknemer de uitkeringen niet meer nodig hebben omdat weer (genoeg) inkomen wordt gegenereerd, dan kunnen de uitkeringen worden uitgesteld. De BV stopt de maandelijkse uitkeringen en laat deze later weer ingaan.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.