Wat is de rol van de werkgever bij een sociaal plan?

De werkgever heeft belang bij een snelle afwikkeling van de reorganisatie. Hoe eerder personeel afvloeit, hoe eerder de salariskosten stoppen. De werkgever zal het initiatief nemen tot het opstellen van een sociaal plan. De werkgever beslist of de vakbonden en/of de ondernemingsraad worden uitgenodigd en betrokken worden bij het opstellen van het sociaal plan. De werkgever is verantwoordelijk voor het sociaal plan. Een sociaal plan, dat zowel vakbonden als ondernemingsraad hebben getekend, heeft meer waarde dan een sociaal plan waar dit niet het geval is.
Veel werkgevers hebben er belang bij de kosten van het sociaal plan te beperken. Het is een kwestie van onderhandelen met de vakbonden welke dure onderdelen in het sociaal plan worden opgenomen en welke dure onderdelen worden overgeslagen.
Het kan ook voorkomen dat een werkgever andere belangen heeft, zoals rust in de organisatie. De werkgever zal dan meer tegemoet komen aan de wensen van de vakbonden. Het sociaal plan wordt dan duurder.
Rol van de werkgever is ook het organiseren en financieren van het sociaal plan. Voor de uitvoering huurt de werkgever meestal externe partijen in, zoals een outplacement bureau en een adviesbureau op het gebied van ontslagvergoedingen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.