Is de kantonrechtersformule nog relevant?

Ja, bij ontslag met wederzijds goedvinden. Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst of een sociaal plan wordt er onderhandeld tussen werkgever en werknemer. Een werkgever kiest soms voor ontslag via een vaststellingsovereenkomst omdat hij de complexe ontslagroute via UWV of kantonrechter wilt voorkomen. Daar heeft hij een hogere ontslagvergoeding voor over. Een van de afspraken kan een ontslagvergoeding zijn die volgens de kantonrechtersformule wordt berekend. De kantonrechtersformule is - veel - hoger dan de transitievergoeding, namelijk globaal een maandsalaris per gewerkt jaar. Ook bij collectief ontslag waarin de afspraken over het ontslag worden vastgelegd in een sociaal plan) wordt de kantonrechtersformule nog gebruikt.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.