Is er een rekentool voor het bereken van de ontslagvergoeding?

Een hulpmiddel voor de berekening is bijvoorbeeld de rekentool ‘Hoe lang werkloos?’, dat is ontwikkeld door het Leibniz Centre of Law.
Via de berekening wordt een inschatting gemaakt van de verwachte werkloosheidsduur in dagen en de kans op uitstroom uit de WW naar een baan. Daarbij wordt er rekening gehouden met de duur van het laatste dienstverband, de geboortedatum van de ontslagen werknemer en de provincie waarin hij woont. Ook spelen de sector, het beroepsniveau en de beroepsrichting van de laatste baan een rol. De rechter houdt bij het bepalen van een eventuele schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag daarnaast rekening met verschillende factoren, zoals de verwijtbaarheid van de werkgever en de werknemer en de gevolgen van de opzegging voor de werknemer.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.