Moet de werkgever bij ontslag met wederzijds goedvinden ook een vergoeding betalen?

Dit is volledig afhankelijk van de situatie. Een werknemer kan bijvoorbeeld vertrekken omdat hij een andere baan heeft gevonden. Hierin wordt geen ontslagvergoeding verwacht van de werkgever. Een ontslagvergoeding moet meestal betaald worden als de werkgever het initiatief neemt tot ontbinding van het arbeidscontract. Als compensatie voor de inkomensderving moet de werkgever de werknemer schadeloos stellen. Het kan ook zo zijn dat de werknemer ontslag neemt omdat de werkomstandigheden sterk zijn verslechterd of dat omgang met werkgever is verslechterd. Hierbij kan wel een ontslagvergoeding worden verlangd door de werknemer. Daarvoor zal in de meeste gevallen echter de stap naar de kantonrechter moeten worden gemaakt.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.