Wat is er op hoofdlijnen gewijzigd aan de kantonrechtersformule vanaf 2009?

Het rekenmodel dat kantonrechters hanteren voor de toekenning van vergoedingen bij de ontbinding van arbeidsovereenkomsten is met ingang van 2009 gewijzigd. Belangrijkste wijzigingen zijn:
  • Een andere berekening van de dienstjaren;
  • Meer aandacht voor de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever; deze bleven soms wat onderbelicht;
  • Meer maatwerk voor werknemers, die in het zicht van pensionering zijn. Er wordt nu rekening gehouden met de leeftijd waarop de werknemers naar verwachting met pensioen zouden zijn gegaan als de ontbinding er niet tussendoor was gekomen;
  • Verduidelijking van de vergoedingsregeling bij korte dienstverbanden.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.