Hoe kan de transitievergoeding voor een oproepkracht worden berekend?

Het bruto loon vormt de basis voor de berekening van de hoogte van de vergoeding aanzegtermijn en de transitievergoeding. Voor medewerkers met bijvoorbeeld een oproepcontract ligt dat anders. Hun vergoeding wordt berekend op basis van de gemiddelde arbeidsduur in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Perioden van verlof, staking of ziekte worden buiten beschouwing gelaten. Als dergelijke perioden bij elkaar een maand of langer duurden, moet voorverlenging plaatsvinden van de genoemde periode van twaalf maanden, waarbij de verlenging in perioden van 30 (kalender)dagen plaatsvindt. Omdat een maand uit 28, 29, 30 of 31 dagen kan bestaan is gekozen voor een vaste rekeneenheid van 30 kalenderdagen. Voorbeeld: wanneer een werknemer van 1 januari van jaar x tot en met 31 december van het jaar daarop een contract heeft gehad op oproepbasis, in welke periode hij in totaal ruim 30 dagen niet heeft kunnen werken in verband met ziekte en vakantie, moet de hoogte van zijn transitievergoeding worden berekend over de werkperiode vanaf december het jaar x in plaats van januari van het daaropvolgende jaar. Als een werknemer zonder vastgesteld aantal werkuren in totaal langer dan 60 dagen niet in staat is geweest te werken, vindt voorverlenging met twee kalendermaanden plaats.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.