Hoe wordt de transitievergoeding berekend bij ziekte of verlof?

Ziekte of verlof (bijvoorbeeld ouderschapsverlof) heeft geen invloed op de hoogte van de transitievergoeding, omdat de vergoeding niet wordt berekend op wat er feitelijk maandelijks aan salaris wordt uitbetaald. Werkt een werknemer tijdelijk minder (of niet) door ziekte of ouderschapsverlof, dan wijzigt de arbeidsduur die in het contract is overeengekomen meestal niet. De werkgever moet in zo’n geval dan ook het bruto maandsalaris uit het contract als uitgangspunt nemen voor het berekenen van de transitievergoeding.De transitievergoeding wordt berekend op basis van het volledige bruto maandsalaris, vermeerderd met de variabele componenten. In het 'Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding' is vastgelegd dat de werkgever voor het berekenen van het salaris voor de transitievergoeding het bruto uurloon moet vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand zoals in het arbeidscontract overeengekomen. Dit moet worden vermeerderd met ander loon en vakantiebijslag (zie artikel 3 van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding), zoals: ploegentoeslag, overwerkvergoeding, bonus, winstuitkering, (variabele) eindejaarsuitkeringen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.