Is het mogelijk immateriële schadevergoeding onbelast uit te keren aan de werknemer?

Ja, theoretisch wel, in de praktijk komt het zelden voor. Immateriële schadevergoeding heet ook wel smartengeld. Een immateriële schadevergoeding mag een werknemer onbelast ontvangen.
Stel een immateriële schadevergoeding bedraagt € 15.000,-. De werkgever kan dan € 15.000,- zonder inhouding van belasting overmaken op de privé-rekening van de werknemer. In de praktijk staat de belastingdienst dit zeer zelden toe.
Er is sprake van immateriële schadevergoeding als de werknemer is aangetast in zijn goede naam en eer. Denk bijvoorbeeld aan een lastercampagne van de werkgever tegen de werknemer. De kantonrechter kan stellen dat een deel van de vergoeding als immaterieel wordt aangemerkt. De belastinginspecteur gaat hier echter zelden mee akkoord. De fiscale rechter is niet gebonden aan het vonnis van de civiele kantonrechter. Als het al wordt toegestaan door de Belastingdienst geldt het slechts voor een klein deel van de totale ontslagregeling.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.