Wat zijn de effecten op de vaststellingsovereenkomst?

Het volgen van één van beide ontslagroutes is niet nodig als werkgever en werknemer ontslag met wederzijds goedvinden overeenkomen in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. De werknemer heeft een bedenktijd van 14 dagen voordat hij wel of niet akkoord gaat met het ontslag. Stemt een werknemer schriftelijk in met ontslag, dan is het niet meer nodig om een ontslagprocedure te volgen bij UWV of de rechter. Het recht op WW komt door ondertekening van de vaststellingsovereenkomst – mits juridisch juist en compleet opgesteld - in principe niet in gevaar.
De werknemer kan zijn schriftelijke (onvoorwaardelijke) instemming met het ontslag binnen veertien dagen schriftelijk herroepen, zonder opgaaf van redenen. (Dat is zelfs drie weken wanneer de werknemer niet tijdig door de werkgever op deze mogelijkheid gewezen is.) Het ontslag met wederzijds goedvinden wordt dan geacht niet te hebben plaatsgevonden.
Er is geen recht op transitievergoeding; werkgever en werknemer zijn vrij zelf een ontslagvergoeding af te spreken.
Wil de werknemer wel instemmen met de opzegging, maar tegen een hogere transitievergoeding, dan staat het de werkgever vrij opnieuw te onderhandelen of de werknemer te ontslaan via een gerechtelijke procedure. Dit kost echter wel tijd en geld. Om die reden kan een werkgever ervoor kiezen om akkoord te gaan met een hoger bedrag. De werkgever zal dan opnieuw een voorstel moeten doen tot opzegging waarbij hij het hogere bedrag aanbiedt. Als de werknemer hiermee schriftelijk instemt, heeft hij niet opnieuw de mogelijkheid die instemming te herroepen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 143 vragen en antwoorden over Ontslagvergoedingen.