Btw-belaste levering: wanneer is sprake van een nieuw vervaardigde gebouw?

Hiervan is allereerst sprake bij echte 'nieuwbouw'. Een kantoor of huis dat gerealiseerd wordt op een stuk weiland wordt uiteraard aangemerkt als 'nieuw vervaardigd'. Ook de verbouwing van een bestaand pand kan soms aangemerkt worden als de vervaardiging van een nieuw gebouw. Het – helaas niet al te duidelijke – criterium hiervoor is of door de verbouwing 'een pand is ontstaan dat tevoren nog niet bestond'. Uit de rechtspraak blijkt dat aard van de verbouwing hierbij van belang is. Een belangrijke factor is verder een wijziging van het uiterlijk van het pand. Ook een ingrijpende wijziging in de gebruiksmogelijkheden van een pand, kan tot vervaardiging aanleiding geven. In de praktijk is het raadzaam om bij vernieuwbouw vooraf met de inspecteur te overleggen over de btw-gevolgen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 179 vragen en antwoorden over Vastgoed: Koop & Eigendom.