Welke soorten verklaringen bestaan er?

Er zijn drie typen verklaringen te onderscheiden:
  • De samenstellingsverklaring. In deze verklaring brengt de accountant tot uitdrukking dat hij op basis van de aangeleverde gegevens een jaarrekening heeft opgesteld die voldoet aan de wettelijke voorschriften.
  • De beoordelingsverklaring. Hier geeft de accountant beperkte zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening. Hiertoe is nader onderzoek binnen het bedrijf nodig in de vorm van gesprekken met medewerkers, cijferanalyses etc.
  • De controleverklaring. Van toepassing bij controleopdrachten. De 'zwaarste' vorm. De accountant onderzoekt nu alle relevante informatie om met een hoge mate van zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de getrouwheid van de jaarrekening. Een middelgrote of grote onderneming is wettelijk verplicht om de jaarrekening te laten controleren door de accountant. NB. Vanaf 15 december 2010 is de term 'accountantsverklaring' vervangen door 'controleverklaring'.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.