Wat is de boekwaarde van activa?

De boekwaarde van de activa is de afspiegeling van de reële waarde. Voor de post 'liquide middelen' is dit gemakkelijk vast te stellen: het kas- en banksaldo. Voor andere actiefposten echter, zoals materiele vaste activa, debiteuren en voorraden, is de reële waarde moeilijker te bepalen, omdat je verschillend tegen de waardering kunt aankijken.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.