Welke invloed heeft Europa op de verslaglegging?

Het ondernemingsrecht werd in Europees verband geharmoniseerd via richtlijnen, die verplicht door de lidstaten in hun wetgeving moeten worden opgenomen. De vierde en de zevende EG-richtlijn zijn de belangrijkste richtlijnen voor de externe verslaggeving.
De vierde EG-richtlijn bevat vooral regels voor de rubricering en presentatie van de posten in de vennootschappelijke jaarrekening. De zevende EG-richtlijn gaat in op consolidatie. In mei 2003 is een richtlijn aanvaard om de betrokken EG-richtlijnen te moderniseren, mede door de erkenning van IFRS (International Financial Reporting Standards) door de Europese Unie. Sinds 2005 zijn Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen verplicht in de geconsolideerde jaarrekening IFRS toe te passen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.