Welk principe wordt vaak leidend verklaard bij de waardering van materiele vaste activa?

Op grond van het matchingprincipe worden de kosten van de vermindering van de voorraad werkeenheden aan die perioden of productieprocessen toegerekend, waarin zij dienstbaar zijn. Hierdoor vindt een gelijkmatige spreiding van de afschrijvingslasten over de periodes plaats.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.