Wanneer komt leasing onder de materiele vaste activa voor?

Bij financial leasing ligt het economisch eigendom en risico van veroudering bij de onderneming en het juridisch eigendom bij de leasemaatschappij. Er is sprake van een overeenkomst voor een tijdsduur die meestal overeenkomt met de vermoedelijke economische levensduur van het te leasen object. Dit betekent in feite dat de gebruiker dezelfde risico's loopt als ware het de koper. Activering onder de materiele vaste activa is dan noodzakelijk.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.