Wat wordt verstaan onder materiele vaste activa?

Het gaat hierbij om materiële duurzame productiemiddelen, zoals terreinen, gebouwen, machines, gereedschappen en inventaris die gedurende meerdere periodes dienstbaar zijn aan de onderneming. Je zou ook kunnen zeggen dat deze productiemiddelen zijn te beschouwen als voorraden werkeenheden.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.