Wat is onderhanden werk?

Onderhanden werk in het kader van de jaarrekening is de waardering van het langlopende- en kortlopende werken op balansdatum. Bij deze waardering spelen naast de bestede kosten aan het project ook de in rekening gebrachte termijnen een rol.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.