Heeft een accountant een onvoorwaardelijke geheimhoudingsplicht?

Voor elke accountant geldt in principe dat hij zich moet houden aan de geheimhoudingsplicht. Hij mag dus niet zomaar alle informatie aan de Belastingdienst doorgeven. Er geldt echter een uitzondering in het geval van belastingfraude. In het maatschappelijk belang moet hij uit eigen beweging de geheimhoudingsplicht opzij zetten en de fraude zo snel mogelijk bij de Belastingdienst melden, zo oordeelde de Accountantskamer in een tuchtzaak in 2015.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.