Bestaan er sancties bij niet-nakomen van de publicatieplicht?

Het niet voldoen aan de verplichting tot publicatie is een economisch delict, dat het bestuur van het bedrijf kan komen te staan op een hechtenis of een geldboete. Naast deze strafrechtelijke sanctie dient het bestuur ook rekening te houden met een civielrechtelijke sanctie: als de onderneming failliet gaat en de publicatieplicht niet is nageleefd, bestaat er een wettelijk vermoeden dat het bestuur zijn taak niet naar behoren heeft vervuld. De curator kan de bestuurders dan mogelijk persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schulden van de onderneming.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.