Wat wordt verstaan onder Quick ratio?

Quick ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Quick ratio = (vlottende activa -/- voorraden) / kortlopend vreemd vermogen. Een Quick ratio van 1 wordt doorgaans als voldoende beschouwd.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.