Beeindigt een faillissement van een 403-rechtspersoon de aansprakelijkheid?

Nee, een faillissement van een 403-rechtspersoon leidt niet tot een automatisch einde van de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij. Een schuldeiser mag kiezen welke van de hoofdelijk verbonden medeschuldenaren (403-rechtpersoon of moedermaatschappij) hij aanspreekt. Wanneer de 403-rechtspersoon failliet is zal de schuldeiser bij de moedermaatschappij aankloppen. Die is in beginsel gehouden de vordering te voldoen. Vanzelfsprekend moet wel vaststaan dat de ingediende vordering inderdaad onder de reikwijdte van de 403-verklaring valt (in de zin dat de vordering voortvloeit uit een rechtshandeling met de 403-rechtspersoon, dat deze valt binnen de periode waarvoor een 403-verklaring werking had, dat de vordering niet is verjaard).
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.