Wat is de rentabiliteit van het eigen vermogen?

De rentabiliteit van het eigen vermogen is de nettowinst uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld eigen vermogen. Concreet: Hoeveel geld levert elke geïnvesteerde euro in een onderneming op.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.