Wat is het verschil tussen jaarrekening en jaarstukken?

In het dagelijks taalgebruik worden de termen jaarverslag en jaarstukken vaak door elkaar gebruikt. In het dagelijks spraakgebruik wordt de term 'jaarverslag' vaak abusievelijk gebruikt in de betekenis van 'jaarrapport' of 'jaarstukken'. Het jaarverslag is echter het bestuursverslag. Het bestuursverslag is het verslag van de directie over het afgelopen boekjaar, de toestand per balansdatum en de visie op de toekomst. Afhankelijk van de grootte van de onderneming is een bestuursverslag verplicht.
Daarnaast wordt in de praktijk veelvuldig gesproken over jaarstukken. De term jaarstukken is een praktische verzamelnaam voor de drie documenten waaruit het jaarrapport is opgebouwd: de jaarrekening, het jaarverslag (bestuursverslag) en de overige gegevens. In de jaarrekening komen, afhankelijk van de grootte van de onderneming de balans, de winst-enverliesrekening, het kasstroomoverzicht en de toelichting aan de orde. Overige gegevens zijn bijvoorbeeld een accountantsverklaring, de opgave van nevenvestigingen en winstbewijzen of bijzondere zeggenschapsrechten.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.