Wat is het verschil tussen 'resultaat uit overige werkzaamheden' en 'winst uit onderneming'?

Als inkomsten niet als winst uit onderneming of als loon uit dienstbetrekking kunnen worden aangemerkt is er sprake van resultaat uit overige werkzaamheden. Het is echter niet altijd duidelijk of inkomsten als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden moeten worden bestempeld.
  • Winst uit onderneming: met een organisatie van kapitaal en arbeid inkomsten behalen. Zijn inkomsten als winst uit onderneming aan te merken, dan kan de ondernemer gebruikmaken van de ondernemingsfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Voor het resultaat uit overige werkzaamheden gelden deze faciliteiten niet.
  • Resultaat uit overige werkzaamheden: met arbeid inkomsten genereren zonder in dienstbetrekking te zijn. Freelancers zijn vaak resultaatgenieters.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.