Wat is een 403-verklaring?

Een 403-verklaring wordt afgegeven door een moedermaatschappij om een dochtermaatschappij vrij te stellen van de publicatieplicht van haar jaarrekening. Door het afgeven van een 403-verklaring stelt de moedermaatschappij zich schriftelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de uit rechtshandelingen van de dochtermaatschappij voortvloeiende schulden, ingaande op de effectieve datum van uitgifte van de 403-verklaring tot aan de intrekking van de 403-verklaring. De moedermaatschappij is niet aansprakelijk voor schulden ontstaan uit verbintenissen uit de wet (onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en zaakwaarneming), belastingschulden en premies voor sociale verzekeringen.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.