Wat houden de vrijstellingen jaarrekening voor micro-ondernemingen in?

Alle rechtspersonen moeten jaarlijks een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel deponeren. Aan het gedeponeerde jaarverslag van micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen worden minder hoge eisen gesteld dan het in de Wet omschreven jaarverslag. Zogenoemde micro-ondernemingen mogen ook gebruikmaken van de vrijstelling van de verplichte accountantscontrole en kunnen volstaan met een beperkte jaarrekening.
Als een onderneming aan de voorwaarden voor het predicaat micro-onderneming voldoet, krijgt deze onder meer de mogelijkheid om een verkorte balans en winst-en-verliesrekening op te stellen. Ter onderscheid van de kleine rechtspersoon mag de micro-rechtspersoon de activa, passiva en het eigen vermogen samengevat weergeven. Verder hoeft de micro-onderneming geen verloopoverzichten van activa en eigen vermogen te tonen en is de micro-onderneming vrijgesteld van verschillende verplichtingen. De micro-rechtspersoon moet wel de waarderingsgrondslagen vermelden.
Door de invoering van het begrip van de micro-onderneming wordt een onderneming minder snel aangemerkt als middelgrote onderneming. Voor wat betreft de accountantscontrole staat de micro-onderneming gelijk aan de kleine onderneming. Een micro-onderneming mag echter geen gebruik maken van waardering op grond van fair value. Dit mag een kleine onderneming wel.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.