Wanneer is een onderneming een micro-onderneming?

Afhankelijk van de waarde van de activa (1), de netto-omzet (2) en het gemiddeld aantal werknemers in dienst bij de rechtspersoon (3) in twee opeenvolgende jaren, kan een onderneming gebruik maken van een aantal vrijstellingen bij publicatie van de jaarrekening. De wetgever maakt onderscheid tussen verschillende 'regimes'. Ondernemingen kunnen als klein worden gekwalificeerd, middelgroot en groot. Per 2016 is hier de nieuwe categorie micro aan toegevoegd (art. 2:395a BW nieuw).
Een micro-onderneming moet voldoen aan minimaal twee van onderstaande criteria:
  1. Een balanstotaal van minder dan € 350.000;
  2. Een omzet van minder dan € 700.000;
  3. Minder dan gemiddeld 10 werknemers in een boekjaar.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.