Wat is winst?

Algemeen omschreven is winst: Het bedrag dat aan het einde van het boekjaar aan het bedrijf kan worden onttrokken, zodanig dat de zelfde positie als aan het begin van het jaar resulteert. Fiscaal omschreven is winst: de som (bedrag) van de gezamenlijke voordelen die, onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.