Wat wordt verstaan onder financiële vaste activa?

De wet verlangt afzonderlijke rubricering van de volgende groepen financiële activa:
  • aandelen, certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen;
  • vorderingen op groepsmaatschappijen;
  • andere deelnemingen;
  • vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
  • overige effecten;
  • overige vorderingen, met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.