Wat is solvabiliteit?

Onder solvabiliteit wordt verstaan de mate waarin de onderneming in staat is om tijdig aan haar verplichtingen te voldoen. Hoe groter het eigen vermogen is ten opzichte van het vreemd vermogen, hoe hoger de solvabiliteit: de onderneming is dan minder afhankelijk van leningverstrekkers. De solvabiliteit wordt meestal uitgedrukt in een percentage met als berekening: (eigen vermogen/totaal vermogen) x 100%.
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 208 vragen en antwoorden over Jaarrekening.