Business en IT management. Hoe ICT en business beter verbinden? Voorbeelden, succesfactoren en valkuilen. Rol van de CIO. Trends om IT en Business te verbinden. IT-projecten en de business-case: aanpak en tools.

Online ondernemen

Business en ICT kunnen een winnende combinatie vormen. Online of digitaal ondernemen is steeds meer een onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Vaak leidt dit tot new business of tot innovatie van het businessmodel. We hebben een speciaal dossier over Online Ondernemen vervaardigd. Hierin hebben we de veelheid aan ervaringen en inzichten toegankelijk gemaakt. De ontwikkelingen mbt Online Marketing vindt u in onze kennisbank.

Business en de digitale cultuur

De nieuwe media introduceren een digitale cultuur met grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. Marketing, interne en externe communicatie raken verbonden met interactieve communicatie, crowd-sourcing en co-creatie. Klachtenmanagement en bedrijfsreputatie worden vervlochten met de social media. Hierover het dossier De nieuwe media en communicatie en onze kennisbankpagina Social media. Over online communicatie en samenwerking binnen & tussen organisaties is er kennisbank-pagina Internet en uw bedrijf.

ICT projectmanagement en Business Development

ArrayOm Business en ICT beter te verbinden worden in ondernemingen tal van projecten gestart. Dat gaat lang niet altijd van een leien dakje. De belangrijkste ‘lessons learned’ betreffende ICT projectmanagement zijn samengevat op de kennisbankpagina ICT en Internet: Over het managen van ICT projecten, service-level agreements en het uitbesteden van IT.
Speciaal voor publieke organisatie is er ons dossier ICT projectmanagement bij de overheid.

Channel ‘Business en ICT’

De selectie van artikelen onderaan deze pagina verschaft een compact overzicht van de ontwikkelingen op het terrein van Business en ICT management met de nodige voorbeelden en interviews van CIO’s. Onderwerpen  zijn:

  • ICT en business beter verbinden. Voorbeelden, succesfactoren en valkuilen.
  • Rol van de CIO.
  • Trends die IT en Business beter verbinden.
  • IT-projecten en de business-case: aanpak en tools.

Via ons Channel Business en ICT blijft u op de hoogte van trends, recente ervaringen en inzichten.