Consumentgestuurde Cocreatie

Cover stories · Cases

Het aantal unieke en klantgestuurde nieuwe producten is niet meer te tellen. De interactie met klanten is in de afgelopen jaren enorm toegenomen door de nieuwe media. Dit is de motor achter de zogenoemde consumentgestuurde cocreatie. Echter om succesvol te co-creëren is het belangrijk te weten welke vormen er zijn, welk doel men wil bereiken met cocreatie en met welke kritieke succesfactoren rekening gehouden moet worden.

Vijf vormen van consumentgestuurde cocreatie

1. Customization:
Dit is het aan de persoonlijke smaak aanpassen van een product. Voorbeelden zijn legio, zoals postzegels, schoenen, Nike ID, bankpassen en tassen.

Voorbeelden Customization: NikeID, Shoes of Prey en bankpassen
Nike geeft mensen via NikeID de mogelijkheid een eigen sportschoen te ontwerpen, door verschillende s...


Trends beter managen en organiseren
[...] Deze trend zien we ook terug in veel andere bijdragen, telkens vanuit een andere hoek. Is daar een verklaring voor?  Ik zoek de verklaring in het volgende: Het is de toenemende onderlinge afhankelijkheden binnen en tussen organisaties tot en met de klanten. Vrijblijvendheid en instructies van bovenaf uitvoeren zijn niet meer voldoende. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn nodig om de onvoorspelbare en onvermijdelijke verstoringen in de afhankelijkheidsketens op te vangen. Ook het vlot inspelen op nieuwe ontwikkelingen vraagt ander gedrag dan afwachten tot hogerhand reageert. In allerlei variaties zien we veel andere artikelen op deze ontwikkeling inspelen. Drie ‘runner-up’ voorbeelden: Wendbaarheid, We hebben er zin in! en Consumentgestuurde Cocreatie. [...]

Meer over Online Marketing