Gestructureerd Nieuwe Producten en Diensten Bedenken

Cover stories · Cases · Boeken

Nieuwe producten zijn essentieel. De levenscyclus wordt steeds korter. Een door adviesbureau A.D. Little uitgevoerde studie toont aan dat de levenscyclus van producten met een factor 4 is verkort. 50 Jaar geleden varieerde de productlevenscyclus tussen de 12 (cosmetica) en 24 jaar (geneesmiddelen). Op dit moment is dat teruggebracht tot respectievelijk 2,5 en 8 jaar. Innovatie is noodzakelijk en een populair thema onder managers. 72 Procent van managers wereldwijd geeft aan dat innovatie in de top 3 van de strategische prioriteiten valt.

Het gaat al mis bij het begin van innovatie

Het omzetaandeel van nieuwe en verbeterde producten was in Nederland in 2008 12 procent voor de industrie en 4,5 procent voor de dienstensector. Nederland scoort hiermee slecht. In de industrie is Duitsland koplo...

Meer over Innovatie