Lang leve de Crisis!

Cover stories

De crisis is een self fulfilling prophecy: als je maar vaak genoeg de negatieve gevolgen naar voren haalt ga je er ook in geloven en naar handelen. Maar een crisis kan ook de aanzet zijn tot het verkennen van nieuwe mogelijkheden.

Anticyclisch investeren

Het woord ‘crisis' is oorspronkelijk afkomstig uit de Griekse taal en betekent letterlijk een tweesprong in de weg. Eén afslag leidt naar een verbetering en de andere zorgt ervoor dat de omstandigheden slechter worden. In de geneeskunde is crisis een keerpunt, waarbij de patiënt achteruit gaat en uiteindelijk sterft, of beter wordt en in leven blijft. Dus iedere crisissituatie heeft altijd twee kanten. Ook het Chinese karakter voor crisis bestaat uit twee delen: het linker deel betekent gevaar en het rechter symbool staat voor de kansen en...

Dit artikel laat zien dat juist door “crises” de grote veranderingen tot stand komen. Dus hoezo crisis? Van crisis is juist sprake wanneer er verstarring optreedt en er niet wordt geïnnoveerd. Leve de nieuwe uidagingen. De voorbeelden van Ton spreken voor zich!

Harry Wiggers,
www.qualityupgrade.nl

Meer over Ondernemerschap