De klant: Koning, Keizer en Admiraal

Cover stories · Boeken

De economische crisis is al lang geen crisis meer, maar een nieuwe economische werkelijkheid. Het consumentenvertrouwen blijft laag en klanten houden kritisch de hand op de knip. Globalisering, branchevervaging en marktwerking zetten door en de technologische mogelijkheden worden alsmaar groter. Leveranciers en producten zijn er in overvloed en de wereld verandert sneller dan ooit. Als we al deze ontwikkelingen terugbrengen tot de kern, dan zijn er – naast het realiseren van meer strategische wendbaarheid – drie belangrijke marketinguitdagingen voor organisaties om hun bestaansrecht zeker te stellen.

1. Koning: Ken je klant

Het draait om de klant, de klant en nog eens om de klant. De rest is bijzaak. Logisch dat het verkrijgen en slim benutten van klantinzicht op de eerste plaats staat. Go...

Hans Oelen
Met belangstelling dit artikel gelezen.

Graag reageer ik met mijn persoonlijke verwachting, dat wanneer 1% van de beschreven verwachtingen in dit artikel in 2014 uitkomen, dan blijven we binnen het zakelijk realisme wat ons zo siert.

De introductie van het artikel heeft me aangesproken en de rest is wat mij betreft teveel eenzijdig gekleurd.
Bij dit soort artikelen overmand me vaak het gevoel dat het geschreven is om middelen te verkopen tegen de angst.... zoiets van - zorg dat je er bij bent want anders ben je te laat.... en dat is wel het laatste wat ik geloof en waar ik vertrouwen aan ontleen....en wanneer ik vervolgens lees op basis van welke referenties de schrijver zijn mening en visie baseert, kom ik voornamelijk namen van banken en verzekeraars tegen?
Is dit niet de groep ondernemingen die het de afgelopen jaren het meest naast het potje hebben gedaan en die het eigen belang veel essentieler vond dan het belang van hun klanten en relaties, en daarmee ons ondernemersvertrouwen achteraf niet waard zijn gebleken?

Persoonlijk heb ik dus veel moeite om me te laten leiden door onderzoeksresultaten vanuit deze branches, temeer omdat nog steeds elke dag weer blijkt, dan men nog niet echt wakker is geworden, en hun geld belangrijker vinden dan het mijne/onze.
Ik hou het voor wat betreft mijn kwaliteit van klantcontact nog maar even bij het oude, want dat werkt voor mij nog steeds het beste, ook in 2014.

Fijne dag
Olivier Nieland
Ik vind dit ook een erg interessant artikel, maar ben het eens met de heer Oelen dat het voorbeeld met banken en verzekeraars erg ongelukkig is. Dit neemt niet weg dat ik het wel eens ben met de strekking van het verhaal en dat iedere ondernemer, sales rep. en marketeer wel degelijk de stap moet maken naar customer intelligence. Daarbij is het voorbeeld van Unilever en het logeren bij de klant, mijns inziens, hét perfecte voorbeeld. Maar hoe vertaal je dit naar je eigen organisatie?

Bekijk ook de DWDD university uitzendingen met Alexander Klöpping en zie waar bijvoorbeeld de toekomst van Google en Facebook naar toe gaat. De enige reden dat Facebook bestaansrecht heeft, is volgens mij niet het feit dat wij social media zo leuk vinden, maar omdat ze alles, maar dan ook alles van ons weten en te weten komen. En de rest spreekt voor zich. http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/Alexander-Kloepping.3006.0.html
Sjors van Leeuwen
Bedankt voor de positieve reacties. Voor de goede lezer: het artikel noemt twee keer zoveel niet-financiele organisaties, dan namen van banken en verzekeraars. Blijkbaar vallen de namen van banken en verzekeraars meer op. Zij liggen (terecht) onder vuur, maar dat wil niet zeggen dat alles wat ze doen, niet relevant is of per definitie slecht is. Zo is het aantal mensen dat mobiel bankiert (bijna 3 miljoen) een mooie indicatie van het toenemend belang, voor alle sectoren, van mobiele dienstverlening en mobile marketing.

Meer over IT en Business