Het digitale platform: dé opstap voor innovatie

Boeken · Columns

Digitale platformen zijn de afgelopen jaren in hoog tempo opgekomen als een van de meest succesvolle business modellen.

Digitale disruptie van het onderwijs

Op dit moment is er in veel sectoren een revolutie gaande als gevolg van verdergaande digitalisering.

Voorbeeld onderwijs

In enkele jaren tijd wordt hier, in opdracht van het Ministerie van OCW, de zogenaamde XBRL ingevoerd.
XBRL is een wereldwijd gestandaardiseerde digitale taal voor het vastleggen en uitwisselen van financiële gegevens. Elke cijfer of woord in de boekhouding krijgt een label dat beschrijft welk object of post het cijfer vertegenwoordigt, bijvoorbeeld: gebouwen, verkoopkosten. Financiële gegevens kunnen nu eenduidig worden geïnterpreteerd.
De kwaliteit van de boekhouding en later de controle door accountants kan vo...

Meer over Business model, verdienmodel