Big Data?? Small Data!!

Columns

Stelt u zich de volgende situatie voor: Organisatie A gebruikt de onderstaande managementrapportage (u ziet hier pagina 1 van 70) ter ondersteuning van de besluitvorming:

big-data

Hoe zullen de managementrapportages er uit gaan zien nu deze organisatie heeft besloten met de Big Data-hype mee te gaan en veel meer nieuwe data te gaan verzamelen………?

Big Data als marketing truc van Business Intelligence bedrijven

Je kunt binnen mijn vakgebied van performance management en business intelligence tegenwoordig geen internetpagina meer aanklikken of er staat wel iets over Big Data. Het is op dit moment één van dé hypes. Je zou als organisatie wel gek zijn om daar nu niets mee te doen schreeuwen de artikelen je tegemoet.
Ik vind het tijd voor wat tegengas. Big Data is volgens mij namelijk een slimme marketing truc van de Business Intelligence bedrijven. De Business Intelligence branche worstelt al een tijdje met haar imago: het heeft te weinig opgeleverd en binnen veel organisaties heeft het een slechte naam (veel tijd, geld & frustratie).
 Afgekeken van de wasmiddelen- en cosmeticareclame hebben ze nu de sticker ‘NIEUW: Nu met Big Data!’ op hun product geplakt. Dan kunnen ze weer een tijdje vooruit.

De term Big Data slaat aan vanwege onze natuurlijke neiging alles wat BIG is leuk, mooi of gaaf te vinden. Bij data is het net als met eten: BIG is een recept voor verstopping en obesitas. Big Data is de technologische term voor heb- en vraatzucht.

Zoals zoveel pogingen om de interesse voor Business Intelligence te vergroten, gedijt Big Data met name vanwege het feit dat niemand eigenlijk precies weet wat het is. Zelfs op Gartner conferenties zijn de discussies hiervoor nog niet uitgewoed.
Wanneer je de term Googelt kom je naast de Wikipedia pagina alleen maar bij BI-bedrijven terecht. Big Data is dus typisch technology push en komt niet voort uit de behoefte van data-gebruikers (waaronder de beslissers in organisaties). En daar zit precies mijn zorg. We gaan dus gewoon verder op hetzelfde pad. Ondanks het feit dat inmiddels bekend is dat deze focus op de techniek één van de belangrijkste redenen is waarom Business Intelligence niet succesvol is geweest.

Big Data obesitas vs Small Data first

Hoezo is meer beter? Hoezo voegt het verzamelen van data uit allerlei ‘nieuwe’, vaak ongestructureerde bronnen (vanaf internet en social media) waarde toe? Hoezo moeten organisaties nog meer nieuwe externe databronnen aanboren terwijl ze nog niet eens in staat zijn om van de reeds aanwezige interne data fatsoenlijke managementinformatie te maken? 
Ik zou mijn aandacht eerst steken in ‘Small Data’. Dat blijkt al lastig genoeg voor veel organisaties als ik kijk naar de kwaliteit (en kwantiteit) van de managementrapportages en dashboards. Ik stel vast dat daar nog een enorme hoeveelheid onbenut potentieel zit om waarde toe te voegen binnen besluitvormings- en prestatieverbeterprocessen.

Meer MENS en minder Data

De mogelijkheden om nieuwe databronnen aan te boren en het vermogen om met veel grotere datavolumes te interacteren zal bijna zeker tot nieuwe inzichten leiden. Mijn punt is dat die inzichten komen uit het brein van mensen die heel slim nadenken over het gebruik van data. En niet als vanzelf uit de Big Data tools die BI bedrijven ons willen verkopen.
De inzichten komen bovendrijven tijdens goed bedachte menselijke interactie met data, gebruik makend van statistische kennis en ondersteund door data=visualisatie tools. Deze combinatie zorgt ervoor dat het menselijk waarnemingsvermogen wordt vergroot waardoor we in staat zijn om een cijferbrij om te vormen tot betekenisvolle inzichten.
De cijferbrij uit de managementrapportage aan het begin van deze column laat pijnlijk duidelijk zien dat we nog een lange weg te gaan hebben.

Ik pleit daarom voor meer MENS en minder Data.

SCHRIJF MEE

Schrijf 3 columns of artikelen (binnen een jaar) en ontvang een gratis pro-abonnement twv €200,--

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren.

Deel uw kennis en ervaring

Jan van Diepen
Ik adviseer om het boek 'Big Data aan het werk' van Thomas Davenport te lezen. Dat is een mooie verkenning van het fenomeen Big Data.

De claims van Big Data zijn groot. De suggestie door enthousiaste IT mensen wordt gewekt dat dit eindelijk de oplossing is voor alle voorgaande problemen. En dat is natuurlijk zeer aantrekkelijk; dit is wel zo Big dat het alles aan kan. De kern van de suggestie is dat automatisering (machineleren) het overneemt van menselijke intelligentie die normaal benodigd zijn; gooi alle data er maar ongestructureerd in, en pure informatie komt eruit. Wat ik begrijp staat machineleren echter nog in de kinderschoenen en heb je voor Big Data nog steeds slimme data wetenschappers nodig om de ruw data om te vormen tot informatie waar je iets mee kan doen. Big Data is dan m.i. eigenlijk Small Data met meer en betaalbare computerkracht.

Neemt niet weg dat de Big Data en de mogelijkheden van deze technologie een volgende stap kan zijn om weer meer grip op de wereld te krijgen in b.v. het sneller kunnen ontwikkelen van medicijnen. Misschien kijken we in feite verbaasd naar de stoommachine van onze tijd en duurt het even voor we door hebben wat het kan voor ons doen.
Pieter Timmers
Beste Rob,

Wat een heerlijk artikel schrijf je daar. Is het weer een zoveelste hype waar we blind achteraan hollen? Small data is al moeilijk genoeg. Ik denk dat big data vooral interessant is voor de aanbieders ervan, die hopen hier vooral 'big money' van te maken. Ook is het een feit dat onzekere mensen graag nog meer data willen hebben en in de illusie verder leven minder risico te lopen. We hadden immers genoeg feiten over de materie verzameld en toch liep het fout. Small data zit erg dicht op de klant en die moet je kennen. Je herkent je klant niet in de tabellen. Zo'n klant kan vandaag ja zeggen, maar morgen bij regenachtig weer zegt hij wellicht nee en dat haal je niet uit de tabellen. Mijn schoonvader, een echte retailer, haalde zijn informatie uit het weerbericht en die data heeft hem geen windeieren gebracht. Bij een grote toestroom van klanten moet je personeel in de zaak hebben om ze te woord te kunnen staan en te kunnen helpen.
Bert Wolters
Mooi artikel. Op 26 mei heb ik een column geschreven over 'Too Big Data', met ongeveer dezelfde strekking, maar een iets andere invalshoek. Zie:
http://www.delaatstemeter.nl/gastcolumns/big-data/

Nu kijken hoe we partijen kunnen overtuigen van het nut van een datadieet.
Rob ter Hedde
Beste Jan, Pieter en Bert,

Dank voor jullie reacties. Goed te lezen dat jullie het eens zijn met de strekking van mijn verhaal.

En Bert je hebt gelijk: het overtuigen van bestaande en potentiële klanten van Big Data / Business Intelligence tools van het feit dat infobesitas op de loer ligt is nog een hele uitdaging. Op dieet gaan is nl helemaal niet cool & sexy. Een 3D pie chart met 8 kleuren natuurlijk wel....;-))
Patrick Vermeren
Mooi artikel, er kan niet genoeg tegengas gegeven worden want:
a) Big Data is als toepassing in HR (HR analytics) problematisch vanuit wetenschappelijk standpunt: de methode is bedenkelijk. Tom Speelman (wetenschapsfilosoof) en ikzelf schreven hierover een stukje:http://evidencebasedhrm.be/wp-content/uploads/2014/11/Big_Data_PV_TS_typisch_dusbowl.pdf
b) het is illegaal in Europa om zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming persoonlijke data te gebruiken. Bij mijn weten geeft niemand toestemming tot dergelijk gebruik. Recent kwam een specialist (jurist) van de Vrije Universiteit Brussel hierover spreken. Bekijk hier de video : http://evidencebasedhrm.be/video-24-juni-2015-waarom-big-data-en-hr-analytics-onwettig-zijn/

Patrick Vermeren - voorzitter vzw (stichting) Evidence based hrm.
Niels van der Stappen
Big data is dé verkooptruc vanuit de IT om nog meer alles naar zich toe te trekken en ons allemaal te laten verzuipen in een oceaan van onzin. Zodat we nog afhankelijker worden van IT in plaats van gezond verstand!

Meer over Performance management