In de ene organisatie loopt verandering veel soepeler dan in de andere. Waar zit dat in? Wat blijken in de praktijk de belangrijkste stimulerende & blokkerende factoren en wat is er aan te doen? Wat is uw eigen stijl van verandermanagement, wat zijn uw interventie-voorkeuren.

Dit dossier verschaft de resultaten van het online onderzoek dat onder 8.000 professionals en managers is afgenomen in de jaren 2004 – 2006. De gewenste communicatie, bronnen van weerstand, de meest voorkomende valkuilen, achtergronden en verklaringen van mislukkingen. Tevens handvatten voor een aanpak die meer kans van slagen biedt.

U heeft ook toegang tot het onderzoek zelf via de vragenlijst “Stimulerende en blokkerende factoren” U ontvangt, direct en on-line, een diagnose van uw organisatie met een advies.