Vernieuwingskracht aanwakkeren

Cover stories

In veel organisaties richt men zich op het versterken van innovatiekracht, verbeteren van de samenwerking, stimuleren van ondernemerschap en/of ontwikkeling van zelfsturing. Deze ambities vragen om een andere benadering dan de klassieke veranderaanpakken waarbij de nadruk ligt op plannen invoeren. In een recente bijdrage op ManagementSite schreef ik over het ontketenen van vernieuwing in organisaties, het losmaken van energie en creëren van beweging. En collega Cris Zomerdijk beschreef de casus Cultuurverandering vanuit de bedoeling. In dit artikel ga ik in op de vernieuwingskracht van het informeel sociaal netwerk, waarin vernieuwingsinitiatieven zich razendsnel kunnen verspreiden.

In gevestigde organisaties zijn we gewend geraakt aan het organogram dat de formele hiërarchie, rapportageli...

Leon Dohmen
Pro-lid
Hmmm...

Is dit reclame of een advertentie?

ManagementSite lijkt steeds meer op een etalage of podium om boeken en workshops van adviseurs en consultants te promoten. Is dit waar we met ManagementSite naar toe willen?

Zo ja, stel ik voor om hier dan ook een aparte rubriek voor in te richten.

Ik ben benieuwd naar een reactie van de redactie.

Vriendelijke groet,
Leon Dohmen
Andrea Bakker
Lid sinds 2019
Een lang en uitgebreid artikel die in feite de kracht van zwermen en tipping points uitlegt. Zou fijn zijn als we binnen management site kernachtiger zijn en echt vernieuwend. Nb: de tipping point van gladwell is een super gaaf boek uit 2002! (Ipv 2014?)

Eens met de aparte rubriek voor reclame-makers van boeken, workshops, e.d.

Groeten,
Andrea
Arend Ardon
Beste Andrea,
Je hebt helemaal gelijk, het oorspronkelijke boek is van 2002. Dank voor jouw opmerkzaamheid. Aan de redactie: willen jullie dit corrigeren? Hij heeft toen al de basis gelegd waar later door oa Herrero op is voortgebouwd. Mooi dat je ook door Gladwell bent/wordt geïnspireerd. Inderdaad een 'super gaaf boek'.
Groeten,
Arend
Willem Mastenbroek
Pro-lid
Beste Leon

Dat auteurs over hun ervaringen schrijven en melden waar er meer informatie over te vinden is, hoort erbij. Ook dat ze vermelden waar ze werken. Kijk voor de grap eens in een paar wetenschappelijke tijdschriften. Daar gebeurt niets anders. Informatie hierover vindt menige lezer belangrijk.

Dat auteurs op deze manier hun bekendheid proberen te vergroten vind ik hun goed recht. Het is slechts een kleine compensatie, niet alleen voor een boel werk maar ook voor hun openheid en hun durf om hun ervaringen en kennis te delen. Ervaringen en inzichten waarmee andere professionals wellicht geholpen zijn. Ik zie dit als een krachtige manier om onze kennis over beter managen en organiseren te ontwikkelen. Ik citeer uit <a href="https://www.managementsite.nl/over-managementsite" target="_blank" rel="nofollow">Het idee achter ManagementSite</a>: “De toets of kennis herkend wordt door ‘communities of practitioners’ en of het werkt in de praktijk zien we als de toets waar het om gaat. Daarbij komt dat zelfs de beste inzichten verpieteren in sociaal isolement. Waar men niet over leest of praat, wordt ook niet toegepast! Kennis over beter managen en organiseren komt pas tot wasdom in een sociaal en collectief leerproces van al doende, met vallen en opstaan, experimenteren en leren.”

Dus mijn suggestie is: beoordeel dit artikel op inhoud en toegevoegde waarde. Als je de rest geen aandacht wil geven is dat uiteraard jouw zaak.

mvg/Willem Mastenbroek
Hoofdredacteur ManagementSite

Meer over Innovatie