Channels

De 12 meest populaire bijdragen – 6 artikelen en 6 columns – in 2010 gepubliceerd in ManagementSite en een blik op 2011.

De Top-6 artikelen

Heeft Het Nieuwe Werken de toekomst?
Of blijft HNW hangen in de hype?
Harold Janssen en Jaap Peters

Lees ook:

De populairste artikelen van 2013

Kernwaarden als veranderstrategie
Praktijkcase Woningcorporatie De Goede Woning
Willy Brouwer

Gedragsverandering als betekenisgeving
Waar interne communicatie en veranderkunde elkaar ontmoeten
Erik Reijnders

Goed Projectmanagement Anno Nu
Projectmanagement moet anders
Nicoline Mulder

Een stap verder dan visie, missie en kernwaarden
De ondernemingsconstitutie
Maikel Batelaan

Van organiseren naar ondernemen
Interview Jonard Speijer
Cynthia van der Zwan en Tamar Krijgsman

De Top-6 columns

Twitter en YoupTube als klantcontact channel
Zou Youp ook een Apple hebben?
Erik Dirven

10 trends: op weg naar de ideale organisatie
Ze staan niet in de file, ze gaan niet naar een kantoor …..
Guido van de Wiel

Het Walhalla voor hoofdkantoren
Ketendenken: garantie voor centralisme en bureaucratie
Paul Verburgt

Tijd voor nieuwe leiders
Managers van de toekomst krijgen hun werknemers niet op de kast maar op de tafel
Erik Steijger

Ontmanage organisaties
Bevrijd het menselijk potentieel
Edwin de Bree

En hoeveel ambtenaren kunnen er dan uit?
Hebben we het lef om ons werk anders te organiseren?
Dirk-Jan de Bruijn

En in 2011?

ManagementSite wil u ook in 2011 voorzien van content die u kunt gebruiken en die u inspireert. Ons credo voor 2011 blijft: Grenzen verkennen en blokkades doorbreken. Kritisch, wars van hypes, altijd op zoek naar wat wél werkt. In onze Info voor Auteurs benadrukken we het belang van ervaringen en concrete voorbeelden. Immers, de kennis over beter managen en organiseren is een doolhof van prietpraat, indrukwekkend ogende modellen en geleerd geleuter. Maar wat werkt echt? Ervaring is de beste leermeester! En dan niet de ervaring van één persoon maar van de community van professionals. Daarbij komt dat zelfs de beste ervaringen en inzichten verpieteren in sociaal isolement. Waar men niet over leest of praat, wordt ook niet toegepast! Kennis over beter managen en organiseren komt pas tot wasdom in een sociaal en collectief leerproces. Dit proces proberen we ook te voeden door de voorkeuren van lezers en de bijdragen met veel reacties voortdurend zichtbaar en toegankelijk te houden. Een belangrijke rol daarbij speelt onze kennisbank.

En dat is waar het bij ManagementSite om draait. Ervaringen uitwisselen, kennis delen en open discussies. Met 70.000 leden is ManagementSite uitgegroeid tot een kenniscentrum en de spil in een netwerk van 15 sites. In dit netwerk zijn duizenden managers en professionals actief door artikelen en columns te plaatsen of door te reageren in de discussie-ruimtes. Uniek! Onze dank daarvoor! Zij zijn het die het vliegwiel van onderlinge uitwisseling en toetsing aan de gang houden. Vóór professionals, dóór professionals, nietwaar!

Ik doe hier graag een beroep op elke lezer om het collectieve leerproces betreffende beter organiseren en managen in 2011 te inspireren met reacties of bijdragen in de vorm van een artikel of column.

Willem Mastenbroek
Redactie ManagementSite

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x