Channels
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Interessante analyse, Willem.

In je analyse staat vooral de term “relatie” centraal. Een belangrijk factor die in toenemende mate invloed uitoefent op menselijke relaties is technologie.

“Mensen hebben moeite met het wegvallen van vaste kaders en structuren. Ze worstelen met het vervagen van grenzen tussen werk en privé. Jullie van IT zouden je veel meer bezig moeten houden met de impact van IT en wat IT met mensen doet.”

Bovenstaande opmerking is gemaakt tijdens een overleg over IT-dienstverlening (in relatie tot Het Nieuwe Werken). In deze opmerking zit volgens mij de kern van veel relatieproblematiek opgesloten. IT-afdelingen focussen nog teveel op technologie alleen. IT-afdelingen sluiten psycho-socio elementen teveel buiten bij het in gebruik nemen van nieuwe IT-oplossingen. Daartegenover staat een steeds groter wordende groep psycho-socio aanhangers die bij de behandeling van managementvraagstukken de technologie buitensluit. Kruisbestuiving tussen expertisegebieden is nodig om de relatieproblematiek volledig in kaart te brengen. Adviseurs en experts zijn nodig die verbanden kunnen leggen tussen techno, psycho en socio elementen en dat alles binnen een organisatiecontext. Want dat wat in de zorg of sportwereld werkt, werkt vaak niet zomaar in bijvoorbeeld een industriele omgeving waar voeding wordt geproduceerd.

PS: Ik mis wel de relativering in de analyse. De Top-5 artikelen is onvoldoende objectief omdat de betreffende schrijver/schrijfster ook onderdeel is van de casus en ook nog eens werkt bij of eigenaar is van een adviesbureau. Veel schrijvers/schrijfsters melden succes vooral als gevolg van eigen toedoen. Onderzoek laat zien dat deze bias (onzuiverheid) niet zelden tot minimaal 25% overwaardering van de eigen prestatie leidt. Ik wil graag meer het verhaal horen van ‘de andere kant’ …

Vriendelijke groet,
Leon

x
x