Veel organisaties worstelen met steeds nieuwe veranderingen en met toenemende complexiteit. Dit leidt tot forse investeringen in veranderinitiatieven om prestaties te verbeteren en kosten te beperken. Maar veranderen is moeilijk en zorgt slechts in weinig gevallen voor de gewenste effecten. Hierdoor wordt de druk opgevoerd voor professionals in veranderen. Competentie ontwikkeling is van groot belang. Alleen met actuele kennis en expertise kunnen professionals de toegevoegde waarde van veranderingen blijven leveren voor organisaties. Competentie ontwikkeling voor professionals in veranderen is echter net als hun eigen vakgebied: moeilijk, complex en continue in beweging. Het vereist leren dat is gebaseerd op een uitgebalanseerde mix van theoretische kennis en praktische toepassing van goede en slechte ervaringen (Best Practices & Lessons Learned). Ze kunnen dus het beste leren van de kennis en ervaringen van vakgenoten die dagelijks actief zijn in vergelijkbare omstandigheden. Maar hoe organiseer je dat? Een ‘Community of Practice’ is een groep professionals…