Voor succesvol verandermanagement is het belangrijk dat een bedrijf goed inzicht heeft in de situatie waarin het verkeert. Op die manier kan de veranderingsstrategie gekozen worden die het beste bij de bedrijfssituatie past. Vaak zijn maatregelen zoals ontslagen of rigoureuze besparingen niet meteen nodig. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen ‘kapitaliseren’ (groeiende markt, tevreden klanten), ‘revitaliseren’ (veranderende markt, noodzaak tot investeren), ‘reorganiseren’ (kelderend marktaandeel, resultaten onder druk) en ‘saneren’ (crisis, financieel ongezond). Vervolgens is het belangrijk dat alle medewerkers, in alle geledingen van de organisatie, op de hoogte zijn van de ‘sense of urgency’ van reorganiseren, zodat betrokkenheid en motivatie ontstaan. Een combinatie van top down en bottom up communicatie zorgt ervoor dat de hoofdlijnen van de reorganisatie vanuit de bedrijfsleiding kenbaar gemaakt worden, maar dat de afdelingen binnen de gestelde kaders zelf kunnen meedenken. Dit zorgt voor draagvlak en samenhang in de aanpak, wat essentieel is wil een reorganisatie…