Kernwaarden als veranderstrategie

Cover stories · Cases

“Veel woningcorporaties hebben sinds 1995 het gevoel in een jetlag te zijn beland. Vanuit een door overheid en subsidies gedomineerde organisatie moeten ze de slag maken naar zelfstandig ondernemerschap”, aldus Paul Driever. Hij kwam in 2005 binnen als directeur/bestuurder bij woningcorporatie De Goede Woning in Apeldoorn en zag dat ook zijn organisatie niet ontkwam aan deze transformatie. Hij koos voor een organische aanpak. Samen met extern communicatieadviseur Wilma Kossen koos hij er bewust voor om op de werkvloer te starten. De inzet van kernwaarden vormde de kern van de strategie.

Corporaties moeten zich enerzijds als ondernemingen gedragen. Anderzijds hebben ze de plicht om een maatschappelijke taak te vervullen die commercieel niet haalbaar is: verhuren van woningen aan mensen met ...

Dieuwke Begemann
Mooi werk Willy.
Ik ben er van overtuigd dat het leren sturen door middel van kernwaarden een nieuwe kerncompetentie van management en organisatie adviseurs is.

In mijn eigen ervaring met woningbouwcooperaties is het ook een opsteker voor de mederwerkers, die moe zijn van verandering en fusie, om weer hun hart te mogen raadplegen en dat serieus te nemen.

In mijn boek Natuurlijk Veranderen geef ik wat meer uitleg over belang waarden en ook werkvormen.

Dieuwke Begemann
Jos Steynebrugh
Wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk

Vanaf het ontstaan van marketing (ruim een eeuw geleden) horen waardes, missie en visie op pagina één van een businessplan te staan. Waardes zijn wie je bent (of wil worden), missie vertelt wat je wil op langere termijn wil bereiken en visie hoe je dat (strategisch) gaat invullen. Daarachter komt de hele trits van Cyclisch Innovatie Management (wetenschap, technologie, producten / diensten en maatschappij of marktsegmenten) waarmee je dat gaat doen. De SWOT vertelt je positie binnen dit alles (strategische positie). Hierna wordt de strategie gekozen. Een en ander mondt uit in een acquisitie- en communicatieplan, welke je vertaalt in budget. Appeltje-eitje.

Als een bedrijf, of in dit geval een hele branche (woningbouw), deze basale wetenswaardigheidjes in 2010 in een boek moeten ontdekken c.q. toepassen, dan vertelt dat al een verhaal op zichzelf.

Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consulent
P Jansen
Beste Jos Steynebrugh,
Op zich heb je natuurlijk helemaal gelijk met jouw conclusie. In een ideale wereld zou dit boek overbodig moeten zijn. Maar aan de andere kant: als alles Appeltje-eitje was, dan zouden bedrijven en organisaties geen Marketing Consulenten nodig hebben, toch? Dus ik verbaas me een beetje over jouw verbazing.
P Jansen
Communicatieadviseur
Jos Steynebrugh
Beste P,

Om de haverklap kom ik een van de volgende vragen tegen: kun jij even ons website-je opleuken? Of een acquisitie plannetje, een communicatieplannetje, een salesactietje, een brainstormpie, een workshoppie een doen?.

Ik heb standaard drie vragen:
a) heb je een businessplannetje? Mag best een of twee A4-tjes zijn?
b) zo nee, ben je bereid daar tijd en moeite in te stoppen, personeel voor vrij te maken?
c) ga je het ook uitvoeren?

Als op één van deze drie vragen "nee" of "weet niet" wordt geantwoord bedank ik voor de koffie en stort me in de volgende file. No discussion.

Of ik veel opdrachten mis? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik krijg er héél leuk werk voor terug . . . .
bij diegenen die snappen dat hap-snap niet werkt.

Groet,
Jos Steynebrugh
Annemarije
Beste Jos,

Jouw drie standaardvragen vatten bij ook steeds meer post. Ik vind het verbazingwekkend hoe weinig doordacht er soms wordt gevraagd om acties zonder dat van tevoren doelgroep, resultaat, budget et cetera is uitgedacht. Ik ga er ook niet (meer) in mee. Zonder van ieders tijd, geld en moeite. Alleen dingen doen die er toe doen.

Bovenstaand verhaal over kernwaarden van je bedrijf zichtbaar maken (ze zijn er immers al als het goed is ;), ze leidend laten zijn (alles wat aandacht krijg groeit) en vertalen in kerncompeties vind ik wel zinnig leesvoer. Als artikel.

Dag!
Gerrit De Heer
Anno 2015 - Hoe is het nu met Goede Woning? Mooi voorbeeld en verhaal
Ik hoorde vandaag een verhaal uit 2009 over de succesvolle onderneming Nokia van ten Have
Iets wat goed was een paar jaar geleden is nu wellicht niet zinvol meer. http://bit.ly/grootsworden goed is de vijand van groots!
Inmiddels gelezen dat Driever al voor 2013 weg was en van de kernwaarden lees ik weinig meer

Meer over Kernwaarden