Channels

Verslag in woord en beeld van het middag-seminar  Beter Managen en Organiseren: Dé trends en tips! Het seminar werd op 3 november 2008 georganiseerd door ManagementSite en FOCUS conferences. Aanleiding was het tienjarig bestaan van het ManagementSite Netwerk. Motto’s van het seminar: Doe wat werkt! Keep it simple! Minder is meer!

De sprekers

Kennis over beter managen en organiseren is een jungle. Welke inzichten en ervaringen  werken? Welke trends gaan in 2009 doorzetten? En wat kunnen wij met die trends? Vier sprekers presenteerden kort en krachtig de essentie van hun ervaringen en inzichten. Wim van der Leegte (VDL Groep) en Paul Verburgt (ArboNed) als ondernemers en door de wol geverfde managers. Jaap Peters en Ben Tiggelaar als auteurs/consultants. De sprekers komen uit totaal verschillende werelden. Desondanks hebben ze in hun denken en doen op het gebied van managen en organiseren enige zeer interessante overeenkomsten. De voorzitter Willem Mastenbroek opende en sloot af met een samenvatting.

Lees ook:

Prijs Beste Artikel ManagementSite 2012

Hier volgt in beeld en geluid een samenvatting van drie van de vier presentaties en van het slotwoord van de voorzitter.

Jaap Peters

‘Keep it simple’, wél ‘Right on target!

Paul Verburgt
‘Van bureaucratisch geneuzel’ naar ‘baas in eigen baan’ 

 

Willem Mastenbroek
‘Managementmodellen moeten simpel zijn en en houvast geven’

Boek Beter Managen en Organiseren

Aan het slot van het seminar is de prijs voor de beste ManagementSite publicatie 2007/2008 uitgereikt aan Edwin Lambregts en Richard Puyt. Alle deelnemers aan de conferentie ontvingen een boek met een selectie van de beste artikelen. Hier volgt het  voorwoord en de inhoudsopgave met links naar de oorspronkelijke artikelen.

Het voorwoord van Willem Mastenbroek, hoofdredacteur van ManagementSite:

In het boek is het credo van ManagementSite te herkennen: “Grenzen verkennen en blokkades doorbreken. Kritisch, wars van hypes, altijd op zoek naar wat wél werkt.” Ervaring is hierbij de beste leermeester. En dan niet de ervaring van één persoon maar van de community van professionals. En dat is waar het bij ons om draait. Ervaringen uitwisselen, kennis delen en open discussies.

Met ruim 63.000 leden is ManagementSite in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een kenniscentrum en de spil in een netwerk van sites. Het ManagementSite Netwerk is het enige netwerk in Nederland waar duizenden managers en professionals actief zijn door artikelen en columns te plaatsen of door te reageren in de discussie-ruimtes. Geweldig dat dit bereikt is!

Een goede gelegenheid ook om de vijftig redacteuren van het ManagementSite Netwerk te bedanken. Zij dragen actief bij aan de kwaliteit van de artikelen en dus ook van dit boek. Met name wil ik hier mijn twee collega’s van de hoofdredactie, Gyuri Vergouw en Coert Visser, bedanken.

De ruim vijfhonderd auteurs van artikelen en columns en de duizenden die bijdragen aan de discussies verdienen ook speciale vermelding. Zij zijn het die het vliegwiel van onderlinge uitwisseling en toetsing aan de gang houden. Ik doe hier graag een beroep op hen om het collectieve leerproces betreffende slimmer werken en beter organiseren ook de komende tien jaar te inspireren.

Inhoudsopgave

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT
Uw groei als professional
De ware professional: Minder is meer
Erwin van de Pol
De Groeimindset
Interview met Carol Dweck, auteur van Mindset: The New Psychology of Success
Coert Visser
Dirty tricks bij het onderhandelen deel 3
Verweer u tegen misleidende praktijken en listige tactieken
George van Houtem
Presenteren zonder plaatjes deel 2
De perfecte presentatie in tien stappen
Fred Akkerma
VERANDERMANAGEMENT
Waarom falen ondernemingen?
(en waarom dit artikel voor u geen nut heeft)
Ton Leenen
Verwaarloosde organisaties (3)
Herstelstrategie bij mislukte verandering
Joost Kampen
Sturen op verantwoordelijkheid
Interview Paul Verburgt, algemeen directeur ArboNed
Willem Mastenbroek en Joost van Rantwijk
Onze cultuur deugt niet…
Case Cultuurverandering
Arend Ardon
LEIDERSCHAP
Leidinggeven
De val van de baas in vier bedrijven
Loek Wijchers
Nieuw leiderschap moet Nederland voor afglijden behoeden
Interview Grimbert Rost van Tonningen
Walter van Hulst
Leiderschapscrisis en herstel
Interview Alexandra van Huffelen, Directeur Customer Relations Essent
Willem Mastenbroek en Joost van Rantwijk
Slimmer werken, beter sturen, meer verantwoordelijkheid
Interview Arie Langhorst
Koen Eising MMC en Willem Mastenbroek
STRATEGIE EN BESTUUR
De intensieve menshouderij (3)
Tot hier en niet verder
Jaap Peters
Waarom Apple doet veranderen en Philips altijd moet veranderen
Het einde van ‘moeten veranderen’ om te overleven
Maikel Batelaan
Kus de visie wakker!
Hoe blazen wij verwaarloosde visies nieuw leven in?
Hans van der Loo
Fuseren, maar dan anders
Vijf aanbevelingen voor meer succes
Jan Bultsma
PRESTATIES VERBETEREN
Monitoren middels prestatie indicatoren
Balanceren tussen sturing en zelforganisatie
Cris Zomerdijk
De laatste meters van de supply chain
Medicijn voor de perfecte order
Walther Ploos van Amstel
Waarom werken marketingplannen niet?
Vijf succesfactoren en tien tips voor de praktijk
John Koster.
Succesvolle innovatie is een vliegwiel met drie motoren
Drie typen innovatie, vier praktijkvoorbeelden
Edwin Lambregts en Richard Puyt
OVERHEIDSMANAGEMENT
Onderwijs: vernieuwing of betutteling?
Het stuur in eigen handen!
Jeroen Ankersmit
Voor gemeenten werken grootschalige reorganisaties niet
Stap voor stap naar een netwerkorganisatie
Paul van den Brink en Gerrit Jan van t Veen
Commitment of control in de publieke sector
Prestatiemanagement, INK en BSC dienstig bij cultuuromslag?
Leo Kerklaan
Zin en onzin van klantgerichtheid in publieke organisaties
Kreten uit het bedrijfsleven werken niet! Wat kan wel?
Dirk-Jan de Bruijn
CONCEPTEN EN MODELLEN
Maken modellen waar wat ze beloven?
Werken met INK, EFQM, de ‘Baldrige Award’, ISO-9000, de BSC, etc.
Leo Kerklaan en Marjan H. Hoogendijk
Managementconcepten: Wat blijft er van over?
Bespreking van een dissertatie over bruikbaarheid en realiteitsgehalte van managementkennis
Robin Janszen
Managementconcepten
Mode of wetenschap?
Gyuri Vergouw

ManagementSite Netwerk

Impressies van het seminar zijn te lezen op vijf  van de PartnerSites van het ManagementSite Netwerk:

 

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x